Kurs

KUFO ønsker å tilby ulike kurs. Det gjelder både kurs for våre tillitsvalgte og kurs som er relevante for arbeidet våre medlemmer og andre innen kirkelig undervisnings driver.
KUFO samarbeider også med andre som holder arrangerer kurs.