Tariffforhandlingene utsatt fra juni til august.

Mellomoppgjøret på det ulike tariffområdene har i år vært preget av brudd, mekling og streik.
Fordi vi på Tariffområdet KA forhandler etter at de store områdene er ferdige og ressultatet er klart har derfor våre forhandlinger blitt utsatt fra juni til slutten av august. Dette skyldes også at statistikk (teknisk beregningsutvalgs- og statestikk utvalg /TBSrapporten rapporten) for lønnsutviklingen siste år ikke var klar før i slutten av juni.

30.august møtes partene for å forhandle i lønnsoppgjøret for kirkelig sektor. Partene utveksler i forkant krav som danner utgangspunkt for de reele forhandlingene. Viktige fakta for oppgjøret er

For KUFO møter generalsekretær Harald Skarsaune og tillitsvalgt/styremedlem Sven-Ove Rostrup ved forhandlingene.

Fra KA’s nettside

Del på: