Stipender du kan søke støtte fra!

Skal du kvalifisere deg som menighetspedagog eller kateket?
Har du et individuelt studieprosjekt som ikke gir en grad?

Sjekk om noen av disse stipendene passer for deg/dere!
Planlegger dere en regional samling med faglig innhold for undervisningstilsatte?

Stipendordningar:

Det er ei rekkje stipendordningar for tilsette innan kyrkjeleg undervisning og/eller fagområdet kyrkjeleg undervisning.

Finansieringskjeldene bak stipendordningane er ulike, men det er i all hovudsak Kyrkjerådet, KA (Arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder) og det partsamansette OU – styret (Opplæring og utvikling), som står bak dei ulike stipendordningane.

For å gjere det enkelt for tilsette å navigere seg fram i dei ulike stipendordningane, uavhengig av finansieringskjelde, er alle stipend no samla her: https://ouinfo.no/kirkelig-undervisning/.

I 2020 er det fire stipendordningar:

1.Kvalifiseringsstipend til grunnutdanning til kateket eller kyrkjelydspedagog, frist 1. april.
2.Individuelle stipend til undervisningstilsette, frist 1. april.
3.Tilskot til sjølvstendig fagleg arbeid for kateket i teneste, frist 1. juni.
4. Stipend til regionale nettverkssamlingar for undervisningstilsette, frist 1. juni.

Del på: