Søk! Stipend og tilskudd til etter-og videreutdanning!

Søk om støtte til etter- og videreutdanning innen 15.08
Det er flere støtteordninger som er samlet på WWW.OUINFO.NO
https://ouinfo.no/kirkelig-undervisning/

Fortsatt mulig å søke om stipend for høsten til etter- og videreutdanningstiltak innen undervisning og innen 15.august!

Det er en rekke gode stipendordninger! Se her:

Les mer om følgende emner:

Del på: