Smittevernveileder for Gudstjenester og kirkelige handlinger

Kirkerådet, KA, Bispemøtet og Norges kirkevergelag samarbeider om å utarbeide en bransjestandard for kirken. Når den er klar, vil den legges ut på denne siden. Les mer om arbeidet med bransjestandard her.

Les mer om følgende emner:

Del på: