Rom for tro – Refleksjon om voksne og tro

Fagdag om samtaler om tro i Møteplasser, samtaler og arena for tro.
Fagdag på IKO arrangert av Kufo, Presteforeningen, Iko, Kirkerådet og K-stud

Fagdag: Rom for tro – Refleksjon om voksne og tro
Tid: 5. mai 2020 klokken 09.00-15.00 Sted: Colletts gate 43, St. Hanshaugen (IKO)

Pris: 400,Påmelding: Send e-post til aase.fjogstad@k-stud.no (Frist: 14. april!)


Program for dagen:

Møteplasser og vendepunkt Med Henrik Syse, filosof og Kirke-Kjersti (Kjersti Opstad) som har et år med kirkebesøk.

Vendepunkt med Trond Skard Dokka, professor emeritus og Gunnfrid L Øierud, rådgiver IKO.
Samtaler i det livsynsåpne rom: Fra nøytralitet til mangfold Med Ingrid R Joyce, Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL)

Arenaer for å snakke om tro Hvor er viktige arenaer for samtaler om tro i vårt samfunn? Hvordan og hvor snakker vi ærlig om tro? Å snakke godt med andre krever innsikt i eget liv og egen tro. Panelsamtale med representanter fra Filosofikafe i Fagerborg kirke, Helt ærlig, Bøler menighet, Kirkeakademiene, STL og prest fra Færøyene.


Oppsummering og avslutning
Fagdagen er arrangert av K-stud – Kristelig studieforbund, KUFO – kirkelig undervisningsforbund, Presteforeningen, IKO – Kirkelig pedagogisk senter og Kirkerådet.
Kirkerådet

Del på: