OU informasjon

OU-styret er et partsammensatt styre der et likt antall medlemmer representerer arbeidsgivere og arbeidstakere. OU-styret forvalter og tildeler tilskudd fra en felles pott som trekkes fra arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette kunngjøres og lyses ut på www.ouinfo,no

OU-styret har opprettet noen fagutvalg som arbeider med kompetansespørsmål innen ulike fagområder. Fagutvalg for kirkelig undervisning (FKU) ble opprettet i 2018. Utvalget får tildelt midler som skal benyttes til kompetansetiltak innen dette fagområdet.

I utvalget sitter to representanter for arbeidstaker organisasjoner og to for arbeidsgiver. Det oppnevnes en uavhengig fagperson som leder utvalget. Utvalget består i dag av: Anny Holien uavhengig leder, Øystein Dahle KA, Anders Møller-Stray, PF, Kai Ove Berg KA(kirkeverge Ringsaker) Harald Skarsaune, KUFO

https://ouinfo.no/kirkelig-undervisning/

FKU planlegger og gjennomfører egne tiltak. (Kurs om å lage leir 20.-21. april 2020)

https://ouinfo.no/maler/mal-artikkel/article/1532045

I tillegge gis det tilskudd til individuelle og offentlige tiltak for ansatte innen kirkelig undervisning.

https://ouinfo.no

Del på: