Mekling gjenopptas

10. januar møtes partene igjen hos riksmekleren, for å fortsette meklingen. Håpet er å komme til enighet, slik at streiken kan avsluttes.

Nytt møte 10. januar 2021

Fagforeningene har vært i kontakt med riksmekleren siden 30. desember, og hun har hatt kontakt med arbeidsgiver. Selv om det er kommunikasjon, har riksmekleren ikke funnet at det er grunnlag for ny mekling.

KA har kommet med et forslag til løsning, men utfordringen med det er at arbeidsgiver nå stiller nye krav, som ikke har vært en del av forhandlingene tidligere. Sammen med de andre fagforeningene prøver vi nå å få oversikt over hvilken konsekvenser de nye kravene vil få.

Vi er interessert i å finne en løsning og selv om vi ikke finner en løsning nå, blir det mekling igjen 10. januar. Arbeidstvistloven, som styrer hvordan prosessen rundt streik skal være, dikterer at det skal være ny mekling 30 dager etter opprinnelig mekling, altså 10. januar.

Nye krav fra KA

I det nye tilbudet fra KA imøtekommer de kravet om endringer i lønnsrammene for prestene, men tilbudet inneholder også nye krav som får andre økonomiske konsekvenser enn det vi har vurdert tidligere. Kravene er helt nye; de var ikke en del av forhandlingene i oktober.

Kravene av en slik art at det er svært krevende å få oversikt over hva det betyr for hver enkelt ansatt. Dette arbeidet holder vi nå på med.

KUFO sine krav

Selv om vi er glad for at det er bevegelse med tanke på kravet for prestene, registrerer vi at kravene som har betydning for våre medlemmer ikke blir nevnt i forslaget fra KA. Dette gjelder blant annet å ta i bruk ny lønnsgruppe 4b, som vil føre til at de som ikke har master, men likevel har tilleggsutdannelse ut over det som trengs i jobben, vil få høyere lønn. I tillegg til KUFO-medlemmer vil dette også komme blant annet diakoner og kirkemusikere til gode.

Streiken fortsetter

På bakgrunn av dette og det faktum at partene enda ikke har møttes hos riksmekleren, har vi ikke klart å bli enige med arbeidsgiver om ny tariffavtale. Konsekvensen av det er at streiken fortsetter.

Vårt mål har alltid vært å bli enig med arbeidsgiver om ny tariffavtale, og det har ikke endret deg. Derfor er vi klar for å ta opp dialogen igjen og gjøre vårt for å finne en løsning.

Les mer om følgende emner:

Del på: