Organisasjonskart for KUFO

Her finner du et kart over hvordan ulike styrer og organer i KUFO fungerer i forhold til hverandre. Vi ønsker at medlemmene skal stå i fokus og har derfor tatt utgangspunkt i dette.

Medlemmene har stemmerett til Generalforsamlingen. Denne vedtar lover og velger leder og sentralstyret. Sentralstyret leder den daglige driften, oppnevner ulike utvalg og ansetter generalsekretær.

Likeledes er alle medlemmer tilsluttet et stiftslag. Leder i stiftslaget sitter i Landsstyret som møtes en gang pr år.

Stiftslagene velger tillitsvalgte som representerer medlemmene ovenfor arbeidsgiver .

Del på: