Om Generalforsamling (Jfr. Lover for Kirkelig Undervisningsforbund, § 3-4)

KUFO har Generalforsamling annethvert år. Her velges styreleder, styre og varamedlemmer.

Generalforsamlingen vedtar Rammeprogram for perioden fram til neste Generalforsamling.

Generalforsamlingen ble i 2021 holdt digitalt. Neste Generalforsamling vil bli holdt i 2023.

På generalforsamlingen har alle medlemmer som betaler kontingent som prosent av lønn stemmerett.
Saker som stiftslag eller medlemmer ønsker at skal ta opp på

Generalforsamlingen må være mottatt av sentralstyret senest tre måneder før generalforsamlingen avholdes.

Del på: