Hvorfor være medlem?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet de fram. Livet hadde vært annerledes uten fagforeningene. KUFO jobber for å sikre dine rettigheter og sørger for goder.
Her er noen av sakene vi engasjerer oss i:

KUFO-logo til nyhetssak

Her er noen av sakene vi engasjerer oss i:

 • Utdanning for alle
 • Rett til arbeidskontrakt
 • Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse
 • Pensjonsordning
 • Arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering og lønn når du er syk
 • Ferie og feriepenger
 • Yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger
 • Likestilling
 • Fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far
 • Medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag
 • HMS-regler gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Tilgang til viktige verktøy for å utføre arbeidet. f eks Gratis mobil, avis, bredbånd, heve- og senkebord og annet utstyr og tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe. Fremste oppgaver: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår (fra Wikipedia).

Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte.

Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere (også kalt den norske modellen).

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Få et større nettverk og bli med på å utvikle godene.

Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som en partner som gir service og trygghet gjennom hele livet.

Sterke framtidsrettede fagorganisasjoner er godt for Norge.

KUFO er den største fagforeningen innen kirkelig undervisning og et av de største forbundene som forhandler med KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi har stiftslag i alle bispedømmer (11). Vi organiserer faglige felleskap og nettverk regionalt og nasjonalt.

KUFO er en frittstående fagforening som ikke er tilsluttet noen av hovedorganisasjonene (LO, Unio, Akademikerne eller YS), men vi samarbeider tett med flere av disse.

Vi påvirker kirken og kirkepolitiske avgjørelser. Vi bidrar til å ivareta undervisningstjenesten og de ansatte innen denne.

Vi gir svar på spørsmål om lønn og arbeidsliv og yter bistand og rådgivning i arbeidsrelaterte saker ved KUFO sentralt og advokat, når det trengs.

Vi har regionale tillitsvalgte/områdetillitsvalgte (OTV) som forhandler på vegne av medlemmene i lokale forhandlinger og bistår medlemmene i konfliktsituasjoner. Tillitsvalgte fra forbundene skal også delta i saker og prosesser hvor det skal være medbestemmelse etter Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen på KA-området.

KUFO har ca. 400 medlemmer. Vi arrangerer egne kurs og studieturer, med tema som er aktuelle for ditt arbeid. Annethvert år holdes KUFO’s etterutdanningskurs samtidig med foreningens generalforsamling.

KUFO har egen hjemmeside, Facebook-side og en lukket Facebook-gruppe hvor medlemmer ønskes velkommen. Facebook-gruppen har stor aktivitet og mange aktuelle spørsmål tas opp. Det er i dag over 300 medlemmer i gruppen og mange av disse er aktive med i diskusjoner og ved å stille spørsmål om praktiske forhold knyttet til arbeidet i kirkelig undervisning. Denne gruppen er eksklusiv for medlemmer av KUFO.

Medlemsfordeler

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene våre. Her er noen av det vi har forhandlet frem for våre medlemmer så langt:

 • Kurs- og utdanningstilbud
 • Støtte til kurs og andre økonomiske tilskudd
 • Rabatter gjennom vårt medlemskap i KNIF Innkjøp
 • 5% på flybilletter med Norwegian
 • Gunstig strømleveranse gjennom Fjordkraft
 • Gode bankvilkår gjennom Sparebanken sør
 • 15-20 % rabatt hos KNIF Trygghet Forsikring A/S
 • Kontingent til fagforening er fradragsberettiget slik at ca. 1/3 av den kontingent du betaler får du igjen som mindre skatt.

Del på: