LOVER for KUFO vedtatt 11.06.15

§ 1 Navn og formål Foreningens navn er Kirkelig Undervisningsforbund.  Kirkelig Undervisningsforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Foreningen skal arbeide for å styrke undervisningstjenesten i Den norske kirke og skal samarbeide med andre organisasjoner i kirke og samfunn der dette er […]