KUFO ønsker å gi!

Identitet og tilhørighet Kufo ønsker å være et forbund for alle som arbeider innen kirkelig undervisning. Vi ønsker å være et felleskap av tilsatte i ulike stillinger. Vårt mål er at den enkelte skal hjelpes til å utvikle en egen identitet som medarbeider innen fagfeltet kirkelig undervisning. KUFO tror at en trygg identitet er en […]