Hvorfor være medlem?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet de fram. Livet hadde vært annerledes uten fagforeningene. KUFO jobber for å sikre dine rettigheter og sørger for goder. Her er noen av sakene vi engasjerer oss i: Utdanning for alle Rett til arbeidskontrakt Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse Pensjonsordning Arbeidstid, kjernetid, […]