Kurs for tillitsvalgte

Denne høsten holder KUFO i samarbeide med Presteforeningen og Diakonforbundet to kurs for tillitsvalgte

.

Informasjon og program og påmelding kommer så snart dette er klart.

AVLYST: 23. september. Digitalt med fokus på lokale forhandlinger.

9 – 10 november. Fysisk kurs i Drammen. Be aktuelle å sette av dagene.

SETT AV DATOER!

Del på: