Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni: 31. oktober til 2. november

Sted, dag 1: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo
Sted, dag 2-3: IKO, Colletts gate 43, Oslo
Dag 1 og dag 2 er for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni i Den norske kirke.

Vi gjør oppmerksom på at dag 3 har et praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene. Det er mulig å delta kun på de to første dagene. Dette oppgir du ved påmelding.

For deg eller noen du kjenner, jobber sammen med og mange du kanskje ikke kjenner!

Mer informasjon her!

Del på: