Koronainfo fra KUFO

Mange spørsmål dukker opp med den siste tiden. Her er noen.

KUFO oppfordrer alle sine medlemmer om å følge godt med og rette seg etter alle råd som gis. Dette gjelder personlig hygiene, handvask, avstand til andre i alle settinger vi oppholder oss. Denne felles dugnaden er viktig for at vi i vårt land og i verden generelt skal komme oss gjennom denne nye og for mange skremmende situasjonen.

Det oppstår mange nye spørsmål og utfordringer i en slik situasjon. Mange har blitt pålagt eller selvvalgt å arbeide hjemme. Dette er gode tiltak som kan være viktig i denne situasjonen. Mange opplever at arbeidsoppgaver endres ved at tiltak avlyses eller utsettes.

Slik situasjonen er vil en del spørsmål dukke opp. Vi skal forsøke å gi svar på disse. I utgangspunktet er vi inne i en tid hvor vi deltar i en felles dugnad for å for å kunne hemme spredningen av korona. Dette er kanskje ikke tiden for å kjøre de mange prinsipielle arbeidsrettssaker. Dette gjelder selvsagt begge parter og vi håper at også arbeidsgiver inntar en fleksibel og samarbeidene holdning.

Hvordan skal vi tenke om arbeidstid for avlyste arrangementer?

 • Alle som arbeider i stillinger der en arbeider på ulike tider av døgnet og ulikt antall timer de ulike dager skal ha en arbeidsplan som viser når de skal arbeide. Denne arbeidsplanen skal være kjent for arbeidstaker senest 14 dager før den trår i kraft.
  • Dersom det skjer endringer i denne perioden på 14 dager skal arbeidstaker allikevel opprettholde de tillegg som arbeidsplanen la opp til. Selv om den faktiske arbeidstiden blir annerledes.
  • Dersom tiltak avlyses gir ikke dette automatisk fri for arbeidstakerne. Her bør det avtales med arbeidsgiver hvordan denne tiden skal flyttes til annet tidspunkt.
  • Mange har arbeidsavtaler som ikke fanger opp dette. Her hevder vi at dersom arbeidsplan ikke finnes er dette et ansvar som arbeidsgiver ikke har tatt på alvor. Dette skal ikke være en ulempe for arbeidstaker slik at her skal også disse få utbetalt de tillegg som tiltaket skulle ha utløst.
  • Dersom en allerede har avtalt hvordan den «mertid» som tiltaket ville medført skal tas ut. Må en finne en fleksibel måte å løse dette. Noen har kanskje bestilt reiser, avtalt aktiviteter med familie og venner som forutsetter at en har fri som følge av mye arbeid med arrangementet.
   • En kan enten avtale at en forskutterer fri som arbeides inn senere.
   • Noen ganger må man vurdere om det er riktig at en regner den oppsatte arbeidstid som utført slik at uttak av fri går som normalt, selv om tiltaket ble avlyst.
   • Dersom du er satt opp med arbeidstid i en helg kan arbeidsgiver kreve at du allikevel arbeider. Utfordringen da er at du ikke kan gjøre arbeid som ikke kan betegnes som nødvendig på søndag. Arbeidsmiljøloven sier at søndag ikke er arbeidsdag og at det kun er arbeid som er nødvendig for driften av aktivitet og virksomhet som skal utføres på søndager. Du kan med andre ord ikke gjøre kontorarbeid.
  • Hvilke oppgaver kan arbeidsgiver pålegge oss å utføre i perioder der de ordinære oppgaver ikke kan gjennomføres.
   • Det er i utgangspunktet viktig å se på dette som en dugnad. Der vi alle tar tak i oppgaver som blir nødvendig. Det er derimot ikke slik at alle arbeidstakere kan disponeres fritt til alle oppgaver. Dette krever en god forståelse og samhandling.
   • KUFO anbefaler at våre medlemmer selv setter opp oppgaver og avtaler med arbeidsgiver om at en skal prioritere disse.  Det er lurt å være i forkant og være proaktiv slik at en selv kan påvirke sin arbeidssituasjon best mulig.
 • Hva med konfirmasjon i mai?
  • Dette må avgjøres lokalt også alternativ måte å gjennomføre dette. Av hensyn til familien er det viktig at disse får informasjon om dette i god tid. Evt som info om at en vurderer situasjonen og at avlysning kan komme.
  • Kan jeg bli permittert?
   • Kufo mener at situasjonen nå ikke er grunn for permisjon siden kirken ikke er rammet direkte økonomisk. Vi mener at permisjon kun er akseptabelt dersom begrunnelsen er en generelt vanskelig økonomisk situasjon. Altså en situasjon som ville oppstått uavhengig av Korona pandemien.  
  • Kan jeg bli pålagt å ta ut ferie?
   • Ferieloven sier at du normalt skal få informasjon om når du skal ha ferie senest to måneder før du tar ut ferie. Du kan med andre ord ikke pålegges å ta ut ferie på kort varsel i denne situasjonen.

For virksomheten i KUFO skjer denne fra hjemmekontor og karantene etter studietur for tiden, Det betyr at det meste går normalt. Samtidig kan noen aktiviteter og henvendelser føre til at en ikke kan vente like raske svar. Vi vil gjøre vårt for at alle som henvender seg skal få svar.

Sentralstyrets AU har besluttet at Landsstyremøtet som var planlagt 27.- 28 april er avlyst og at vi vil finne en annen måte å løse dette på. Noen saker skal landsstyret godkjenne og vedta. Dette må vi sørge for at vi finner en ordning for.

Kurs om leirarbeid i Fagråd for kirkelig undervisning 20.-21.april blir avlyst og utsettes på ubestemt tid.

Webinar om søknad om fravik fra arbeidsmiljøloven ved arbeid på leir ser ut til å bli utsatt.

Flest mulige møter og utvalg vil holdes, men blir gjennomført med Skype og andre løsninger,

Del på: