KA har lagt ut noen tilskuddsordninger.

Vedlagt info fra KA om noen tilskuddsordninger. Noen av disse har arbeidsgiver som adressat, men bra om ansatte også er kjent med dette.

Innføringskurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

9.-11. november 2020 på IKO (Colletts gate 43, Oslo)
Arrangør: KUFO Kirkelig undervisningsforbund, Diakonforbundet, KA og IKO.

Informasjon og påmelding her: https://iko.no/kurs-og-iko-mentor/2020/kurs-for-nye-ansatte-innen-kirkelig-undervisning-og-diakoni

Å lage leir – organisering, ledelse og metode (OU-kurs)
16.-17.november 2020 på Scandic Oslo Airport (Gardermoen)

Arrangør: Partssammensatt fagutvalg for kirkelig undervisning i KA-sektoren (OU-kurs)

Informasjon og påmelding her: https://webportal.ka.no/Course/Main/CourseDetails?courseid=d1bb3f5d-be74-ea11-a811-000d3ab878dc

Tilskudd til deltakelse på yrkesmesser
Fellesråd som deltar på yrkesmes- og utdanningsmesser kan søke om tilskudd. Det er fortsatt midler igjen på årets budsjett.
Les mer og søk her: https://www.ka.no/midler/tilskudd-utdanningsmesser

Tilskudd til rekruttering av kateket

Fellesråd kan søke om utgiftsdekning ved rekruttering av kateket inn i kateketstilling i 2020.
Les mer og søk her: https://www.ka.no/midler/tilskudd-kateketrekruttering

Del på: