Innkalling og saksdokumenter til Generalforsamling 20.09.21 klokken 12:00

For første gang holdes GF digitalt. I likhet med mange andre organisasjoner gjennomfører også KUFO digital generalforsamling. Dette krever gjennomtenkning og planlegging slik at dette skal fungere best mulig.

Vi sender innkalling til alle medlemmer vi har e-postadresse til. Vi legger også ut innkalling på www.kufo.org og i sosiale media.

Digital GF krever påmelding her!

De som melder seg på får tilsendt link til GF på Zoom før gjennomføring.

I følge Lover for KUFO har medlemmer med fult medlemskap og kontingent trekk ved trekk i lønn stemmerett.

Andre medlemmer kan delta på GF med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Disse kan heller ikke velges til verv i styrende organer i KUFO. 

Generalforsamlingen vil vedta ordning for voteringer og valg som en del av konstitueringen. Det planlegges bruk av Questback ved valg. Denne sendes ut under GF til de som er tilstede. Lover for KUFO gir ikke mulighet for forhandsstemming eller stemmerett til de som ikke er til stede. 

For å sikre en ryddig gjennomføring ber vi om at «benkeforslag til valg» og endringsforslag til «Rammeprogram 21-23» sendes til kf@kufo.org innen 08 september 2021.

Påmelding til GF

Del på: