Hvordan bli kateket?

Her finner du kvalifikasjonskravene for å bli kateket. Du finner også informasjon om hvilke studiesteder og studieløp som kan benyttes.