Foreløpig notat om høring på «ny kirkelig organisering»

Styret i KUFO arbeider med sin høring på «Ny kirkelig organisering. Høringen vil bli ferdigstilt og innsendt etter styremøtet 22.11
Samtidig ønsker styret å legge ut et notat som signaliserer endel synspunkter som vi være med fram til endelig høringssvar sendes. Vi oppfordrer stiftslag og enkeltpersoner å sende inn høringssvar.
Enten ved å svare på alle høringsspørsmål eller ved å svare på enkelte sentrale spørsmål.
Det er også mulig å skrive inn tekstsvar med generelle synspunkter utover det som spesifikt er spurt om i høringsdokumentet fra Kirkerådet.

Her finnes dokumenter, høringsbrev og link til skjema for innsending av høringssvar.

https://kirken.no/kirkeligorganisering

Her finner du utkast til høringssvar fra KUFO:

Del på: