Forberedelse til mekling

KUFO holder nå på å forberede mekling, sammen med en del andre forbund, etter at forhandlingene med KA i oktober ble brutt. KUFO håper det blir en god prosess, og at man blir enige om ny avtale.

En del av forberedelsene til mekling er også å forberede streik. Dersom meklingen ikke fører fram, blir det streik fra lørdag 12. desember, og en eventuell streik må meldes fra om senest fire dager før den starter. KUFO har informert de aktuelle arbeidsgiverne og er i dialog både med stiftslagsledere og de som i første omgang blir tatt ut i streik.

Vi står samlet

Da de opprinnelige forhandlingene hadde pågått en stund, ble det tydelig at avstanden mellom fagforeningene og KA var for stor til at det var noe vits i å fortsette. Forhandlingsutvalget til KUFO består av generalsekretær Harald Skarsaune og tillitsvalgt i Bergen Sven-Ove Rostrup. De kan fortelle at det er tre punkter vi må komme i dialog med KA om, får å kunne bli enige om en avtale.

– For det første er det generelle tillegget for våre medlemmer for lavt. Vi ønsker å holde oss innenfor rammen som er gitt etter forhandlingene med frontfagene tidligere i høst, men tilbudet fra KA var langt unna det vi kunne godta. Videre hadde vi et krav om å fylle lønnsgruppe 4B med innhold, etter at dette ble forhandlet frem som ny lønnsgruppe i 2018. Tilsvarende ble gjort med lønnsgruppe 2B allerede i 2016, og nå var det vår tur, sier Rostrup.

Det tredje punktet handler om at tilbudet fra KA ville ført til at garantilønnsnivået for prestene ville sunket med 40-60.000 kroner fra høsten 2021.

– I en tid hvor vi har store utfordringer med rekruttering til alle kirkelige stillinger, er det helt feil å redusere prestelønnen så kraftig. Selv om dette ikke rammer hoveddelen av våre medlemmer, ville det være et stort problem for hele Den norske kirke dersom dette blir en del av den endelige avtalen. Signaleffekten og omdømmet er viktig, og vi står sammen med våre gode kollegaer om dette kravet også.

– Til sammen er vi ti fagforeninger som har brutt forhandlingene, og som møtes til mekling 10. og 11. desember hos Riksmekleren. Utenom KUFO gjelder det Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Forskerforbundet, Fagforbundet, Creo og Fellesorganisasjonen, forteller Rostrup.

Ønsker ikke streik

Det trengs innsats fra alle parter for å få i havn en forhandling, og selv om det er fagforeningene som har brutt forhandlingene, mener KUFO at KA må ta sin del av ansvaret for at man ikke har kommet til enighet.

– Vi som fagforening ønsker på ingen måte streik. Det er et lovlig virkemiddel som vi kommer til å bruke når vi opplever at arbeidsgiver er urimelig i forhandlingene. Vi er klare for å gå inn i nye diskusjoner og er innstilt på å finne gode kompromiss, og dersom alt skulle feile mener vi at KA også må ta sin del av ansvaret for at vi heller ikke hos Riksmekleren klarer å bli enige, fortsetter Rostrup.

– Dersom vi skulle måtte ty til streik, vil vi i første omgang ta ut medlemmer i Oslo bispedømme, nærmere bestemt Asker og Bærum. Vi vil også gjøre et sentralt uttak, hvor vi tar ut enkeltmedlemmer i andre deler av landet, for å klargjøre organisasjonen til å jobbe med det som trengs å jobbes med under en streik, avslutter Rostrup.

Les mer om følgende emner:

Del på: