For kirkens fremtid

Streik i kirken er et faktum, og i andre fase ble også KUFO med på streiken. Dette er ingen ønskesituasjon, men et viktig budskap til arbeidsgiver.

– Lørdag 19. desember gikk også Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) ut i streik, for å markere uenighet med lønnspolitikken til kirkelige arbeidsgivere. Sammen med blant annet fagforeningene til prestene, diakonene og kantorene, kjemper vi nå for at kirken skal være en attraktiv arbeidsplass, også i fremtiden, sier Runar Godø, leder for KUFO.

Høyt krav til kompetanse

– KUFO organiserer både menighetspedagoger og kateketer, og kirken stiller høyt krav til kompetanse for stillingene som våre medlemmer har. Derfor forventer vi også at arbeidsgiver lønner på nivå med offentlig sektor, i de stillingene som har sammenliknbart utdanningsnivå og ansvar i arbeidet. Over tid ser vi at kirken ikke helt klarer å holde samme lønnsnivå som offentlig sektor. Dette gjør det vanskelig å holde på erfaring og kompetanse i stillingene, og skaper store rekrutteringsutfordringer, sier Godø.

I 2018 ble fagforeningene enig med KA om å opprette en ny lønnsgruppe 4B, for å gi uttelling til fellesrådsansatte med fireårig utdannelse, som har tatt et eller flere ekstra år senere, men ikke kvalifiserer til master.

– Etter at det ble krav om mastergrad for å bli kateket, har det vært en skjevhet i kirken, der de som er kvalifisert til kateket på gammel ordning er blitt lønnet lavere en nyutdannede kateketer. Tilsvarende har menighetspedagoger som har økt kompetansen ved å ta ekstrautdannelse ikke fått automatisk godtgjørelse for dette, i form av økt lønn. Med prinsipp om at utdanning skal lønne seg, var vi veldig glad for at KA gikk med på å innføre lønnsgruppe 4B i 2018. Den gang var vi enige om å ikke begynne å bruke lønnsgruppen i perioden 2018-2020, og hadde en klar forventning om at den skulle begynne å brukes etter det. Dette var et av kravene ved årets forhandlinger, fortsetter Godø.

Vi står samlet

De to andre kravene ved årets forhandlinger, som 10 fagforeninger nå er gått til streik på er generelt dårlig tilbud om lønnsøkning til alle ansatte i kirken, og kravet om at prester som bytter stilling, og nyansatte prester, skal ha garantert samme lønnsvilkår som dagens prester.

– Arbeidsgivers lønnspolitikk er avgjørende for rekruttering til alle kirkelige stillinger. Når de da velger å ikke imøtekomme vårt krav om at nyansatte prester skal bli garantert samme lønnsnivå som dagens prester, er det viktig for oss å protestere mot det. Dette gjør vi både for å vise solidaritet med våre prestekollegaer, men også for å protestere mot en lønnspolitikk som i neste runde kan ramme undervisningsstillinger, sier Godø.

I første omgang er det i Oslo bispedømme man vil merke at KUFO-medlemmer streiker. KUFO håper ikke streiken blir langvarig, men er klar for å kjempe så lenge som nødvendig.

– Det må lønne seg å holde seg oppdatert og å ta videreutdanning, også for oss som jobber i kirken, avslutter Runar Godø, leder for KUFO.

Les mer om følgende emner:

Del på: