Følg med på GRATIS Webinar om smitteverntiltak i Kirkelig undervisning

Sentralkirkelige organer har laget bransjestandarder for ulike deler av aktiviteten i norske menigheter.
Nå kommer et Webinar som skal svare på hva dette betyr i praksis.

Det vil også komme informasjon om webinar som for andre deler av kirkelig virksomhet.

Les mer om følgende emner:

Del på: