Digitalt GF i KUFO 20.09.21

Generalforsamlingen i KUFO 2021 blir digital!
20.09.2021
Innkalling, sakspapirer vil bli lagt ut senest en måned før.
For å delta med stemmerett må du melde deg på GF. Det legges ut påmelding senere.
Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Landsstyret vil behandle sakene som skal opp i april og kan bringe dette tilbake til stiiftslagene for behandling der.

Påmelding til GF her:

Innkalling, saksliste og sakspapirer kommer i august.

Del på: