Brudd i forhandlingene

Kirkelig undervisningsforbund valgte sammen med Unio KA å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret går nå til mekling.

– KA har i sin kommunikasjon i forhandlingene vært opptatt av både kompetanse og rekruttering. Det er vanskelig for oss å kjenne dette igjen i de tilbudene de har kommet med. Vi opplever at KA verken verdsetter våre medlemmer eller prestene i Den norske kirke. For en kirke som sårt trenger å både beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft til mange ulike stillinger er dette en dårlig måte å behandle de ansatte på.

-KAs tilbud til lønnstillegg for våre medlemmer i fellesråd og menigheter var under det som er gitt i sammenlignbare tariffområder. Det kunne vi ikke akseptere..

KUFO ønsket også at ansatte med fem års utdanning (fire års utdanning og et års nødvendig tilleggsutdanning) i fellesråd og menigheter skal få et løft ved å bli innplassert i ny lønnsgruppe (4b) som ble opprett for to år siden.

Vi var tydelige på at tariffpartene nå måtte benytte sjansen til å sikre lønnsnivået for prester for framtiden.

Tilbudet fra KA vil føre til at garantilønnsnivået for prester vil synke med 40-60 000 kroner fra høsten 2021. Arbeidsgiver vil ikke komme oss i møte og det er vanskelig å forstå det som noe annet enn at de ikke vil gi nye prester samme lønn som dagens prester. Det kunne vi ikke akseptere.

Med tanke på dagens økonomiske situasjon i Norge og verden, kan det virke underlig at man går til brudd i sentrale forhandlinger. Derfor er det viktig å presisere at våre krav ligger innenfor rammen til frontfagene og at kravet angående lønnen til prestene handler om å beholde nåværende nivå, ikke å heve det.

Oppgjøret går nå til mekling. Dato for mekling er ikke kjent.

Forhandlingsutvalget i KUFO

Les mer om følgende emner:

Del på: