27

jan

Teams og fysiske møter

00:00

Sentralstyrets møtekalender våren 2022

Møteplan våren 2022 10.01.22 Arbeidsutvalgsmøte 10.01.22 (saker til styremøtet må meldes innen AU møtet)                            27.01.22 Teams styremøte       27.01.2022 28.02.22 Arbeidsutvalgsmøte 31.03.22 Fysisk Styreseminar sammen med PF og DNDF 31.03.22 01.04.22 Fysisk styremøte KUFO Arbeidsutvalget har møte før landsstyret 25.04.22 LANDSSTYREMØTE   Arbeidsutvalgsmøte juni.22 Fysisk sentralstyremøte

Møteplan våren 2022

10.01.22 Arbeidsutvalgsmøte 10.01.22 (saker til styremøtet må meldes innen AU møtet)                           

27.01.22 Teams styremøte       27.01.2022

28.02.22 Arbeidsutvalgsmøte

31.03.22 Fysisk Styreseminar sammen med PF og DNDF 31.03.22

01.04.22 Fysisk styremøte KUFO

Arbeidsutvalget har møte før landsstyret

25.04.22 LANDSSTYREMØTE  

Arbeidsutvalgsmøte

juni.22 Fysisk sentralstyremøte

Del på: