22

sep

ZOOM

12:00

Nordisk Nettkonferanse om konfirmantarbeid

Til alle som er engasjert i konfirmantarbeid!

Nordisk nettkonferanse om konfirmantarbeid 2021

22.september kl 12:00 holdes den første nettkonferansen for nordiske konfirmantledere. Konferansen vil bli holdt på ZOOM  (LINK VIL DISTRIBUERES SENERE).

Vi håper mange vil delta på dette møtestedet for de som arbeider lokalt med konfirmanter i våre land. Mange har blitt inspirert av de fysisk «Nordisk konfirmantleder konferanse». Nå tar vi det et skritt videre og møtes digitalt.

Konferansen vil gi et bilde av hva som skjer i de nordiske land. Hvordan har vårt konfirmantarbeid blitt preget av pandemien og hvordan kan vi som kirke og konfirmantarbeid støtte våre unge i denne situasjonen.

  • Hva sier forskning om dette?
  • Hva har vi erfart?
  • Hvilke erfaringer vil vi ta med oss inn i en «ny normal»

I 2022 planlegger vi fysisk. konferanse!

På den digitale konferansen vil vi presentere arbeidet med Nordisk konfirmantlederkonferanse i Tromsø 20.- 22. september 2022.

  • Vi skal snakke om mangfold (mangfoldighet)!
  • Vi er alle en del av en helhet, et fellesskap på tvers av ulikhet!

Hvordan kan vi i vårt lokale arbeid med konfirmanter:

  • Skape, støtte og bygge mangfoldige fellesskap?
  • Hvordan kan vi gi alle tilhørighet?
  • Hvordan leve ut en tro som sprenger grenser?

PÅMELDING til nettkonferansen FINNER DU HER!

https://response.questback.com/kateketforeningen/szobicpu5a

Del på: