05

jun

Oslo

10:00

Landstyremøte KUFO holdes som nettmøte

Landstyremøtet 2020 holdes 05.06.20 som teamsmøte. Landstyret består av alle ledere i stiftslagene og sentralstyret. I tillegg møter generalsekretær. Landstyret har møte en gang pr år og har møte i mars/april. Landstyret har som oppgave å skape kontakt mellom stiftslagene og styret. De godkjenner regnskap og vedtar foreningens budsjett. Landstyret skal også se til at […]

Landstyremøtet 2020 holdes 05.06.20 som teamsmøte.

Landstyret består av alle ledere i stiftslagene og sentralstyret. I tillegg møter generalsekretær.

Landstyret har møte en gang pr år og har møte i mars/april.

Landstyret har som oppgave å skape kontakt mellom stiftslagene og styret. De godkjenner regnskap og vedtar foreningens budsjett.

Landstyret skal også se til at styret handler i tråd med lover og rammeprogram vedtatt av Generalforsamlingen.

Del på: