26

apr

Teams

10:00

Landsstyremøte KUFO

Landsstyret i KUFO møtes en gang pr år. Landsstyret er foreningens høyeste organ. På Landsstyremøtet godkjennes regnskap og vedtas budsjett.

Landsstyret består av lederne for de ulike stiftslagene i tillegg til sentralstyret og generalsekretær.

Del på: