Kurs for tillitsvalgte 24. – 25.08 Gardermoen 2020

KUFO har flere år samarbeidet med diakonforbundet om kursing av tillitsvalgte. Det vil vi også gjøre i 2020. Vi planlegger kurs tidlig på høsten. 24 og 25. august 2020. Kurset vil komme i forkant av lokale forhandlinger. Vi vil legge vekt på hvordan innføring i rollen som tillitsvalgt generelt samtidig som forberedelse og gjennomføring av lokale forhandlinger inkludert forberedende Drøftingsmøte vil være sentrale tema.

Mer informasjon vil bli lagt ut senere.