09

nov

IKO-huset Collets gate 43 på Sthanshaougen i Oslo

09:00

Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

IKO og KA inviterer for tredje gang til kurs for nye ansatte. Dag 1 og dag 2 er for ansatte både innenfor diakoni og kirkelig undervisning. De 2 første dagene gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere.

Dag 3 har et mer praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene.

Del på: