31

okt

IKO

10:00

Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

IKO og KA i samarbeid med KUFO – Kirkelig undervisningsforbund og Det Norske Diakonforbund, inviterer for fjerde gang til kurs for nye ansatte. Kurset er for ansatte både innenfor diakoni og kirkelig undervisning. Dagene gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere. Programmet inneholder også et praktisk blikk på trosopplæring.

Kurset arrangeres av KA-Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og IKO-kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med KUFO – Kirkelig undervisningsforbund og Det Norske Diakonforbund.

Er du nytilsatt eller skal det ansattes ny i din virksomhet. Da er det viktig at oppstarten planlegges godt. Kurset er viktig for å få en god innføring i kirken som arbeidssted. Kurset passer også for deg som har vært ansatt en tid. Det kan være viktig å få forståelse av en del forhold du har erfart og som det er greit å få hjelp til å forstå.

For de som er nye vil et slikt kurs også være et sted å utvikle nettverk og å bli kjent med andre som arbeider på samme fagområde.

Her finner dere mer informasjon om kurset

Del på: