31

jan

0slo

12:00

Kirkerådet lanserer!

www.jobbikirken.no er det nye nettstedet for å skape interesse og spre informasjon om kirken som arbeidsmarked! Nett stedet lanseres 26.11.19 klokken 10:00

Kjenner du noen som kunne passet som kateket? Kateketen er historiefortelleren av all kunnskap til alle i kirken. Gjennom fortellinger, opplevelser, ritualer og lek skal kateketen nå barn, unge og voksne. Bli bedre kjent med kateketyrket på http://jobbikirken.no/

Kateketen er med å skapa gode møtestader, relasjonar og eit godt fellesskap for unge i kyrkja. Utforsk kateketyrket på http://jobbikyrkja/

Del på: