28

okt

Oslo

09:00

Hoved tarifforhandlingene 2020

Som de fleste vet ble Hovedtariffforhandlingene for 2020 utsatt i vår på grunn av nedstengningen av samfunnet. Frontfagene har nå kommet til enighet og de andre tariffområdene vil følge etter med forhandlinger. For KA området vil forhandlingene starte 28.10 og forhandlinger vil foregå de påfølgende dagene.

Del på: