20

sep

Tromsø

17:00

Himmelsk mangfold!

På grunn av pandemien ble Nordisk konfirmantleder-konferanse utsatt fra september 2021 til 20.-22.september 2022.
Vi arbeider videre med programmet Nå ligger det link til påmelding og priser nedenfor på denne siden!

Nordisk konfirmantlederkonferanse arrangeres på omgang mellom de nordiske land. I 2022 arrangeres dette i Norge og vi har valgt å legge konferanse til Tromsø!

Konferansen har fått tittelen Himmelsk mangfold! Få ting beskriver et konfirmantkull bedre. Vi ønsker å se på ulike sider ved mangfoldet og ha foredrag, seminarer, kultur og samtaler! Sett av tiden og søk din arbeidsgiver om støtte til å delta på dette! Vi gleder oss til å møte deg!

Mer info her

Info, priser og påmelding her

Info, priser og påmelding her

Info, priser og påmelding her

Del på: