26

mai

Utstein klosterm Mosterøy

10:00

Fagdag i åndelig veiledning Utstein kloster

Bispemøtet arrangerer fagdag i Åndelig veiledning på Utstein kloster. Fagdagen er for ansatte i Den norske kirke, men også åpen for andre.

Del på: