20

apr

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

00:00

UTSATT inntil videre Å lage leir! 20.-21.04 Gardermoen 2020

Hvorfor arrangerer vi leir for barn og unge, og hva er det som kjennetegner en god leir? Hvordan lede og organisere en leir?

FKU (fagutvalg for kirkelig undervisning) arrangerer kurs i leirarbeid. Informasjon og påmelding finner du på www.ouinfo.no

https://ouinfo.no/maler/mal-artikkel/article/1532045

Del på: