Aktiviteter i KUFO i løpet av Korona-utbruddet

Norge og offentlige aktiviteter stenger ned og avlyses. Også arbeidet i KUFO preges av dette.

Arbeidet i KUFO preges av situasjonen. Alle arrangementer og møter vi selv arrangerer eller er med som arrangør på sammen med andre avlyses i første omgang ut april. Vi arbeider med å finne alternative løsninger for det som er viktige deler av vår drift og tilbud.

  • KUFO kontoret er ubetjent og KUFO drives nå fra hjemmekontor. Kontakt med medlemmer og samarbeidspartnere foregår nå via e-post, telefon, Teams, og andre digitale løsniner. Vi rådgir og bistår medlemmer både sentralt og via våre tillitsvalgte rundt i landet.
  • Landsstyremøtet 27.-28. april er avlyst. Vi arbeider med å finne andre løsninger evt annet tidspunkt for å avholde dette møtet som skal holdes en gang pr år i følge våre lover. Landsstyret skal etter våre lover godkjenne regnskapet for 2019 og vedta budsjett for 2020. Det er også det viktigste kontaktpunkt mellom sentralstyret og stiftslagene. Et kontaktpunkt for inspirasjon og informasjon mellom de ulike ledd i organisasjonen.
  • Webinar om arbeidstid på leir 24.04 er avlyst og vil bli holdt senere.
  • Kurs i praktisk leirarbeid 20,-21. april er avlyst og vil bli holdt senere. Sansynligvis januar/februar 2021. Det arbeides med et webinar som evt holdes tidlig på høsten 2020.
  • Forberedelse av KUFO kurs 21/Nordisk konfirmantleder konferanse vil bli gjort ved digitale verktøy.
  • Nordisk kirkelig studieforbund planlegges 04.-05.. mai. Det vil i nær framtid bli avgjort om hva som skjer med denne samlingen.
  • KUFO har kunngjort kurs for tillitsvalgte 24.-25.08 Hva som skjer med dette vil bli besluttet senere.
  • Sentralstyret vil i tiden framover holde sine møter ved digitale verktøy.
  • HOVEDTARIFF oppgjøret for alle tariffområder er utsatt og planlegges nå å holdes høsten 2020.

Vi følger utviklingen og vil kontinuerlig avgjøre hvilke endringer som vil komme på bakgrunn av situasjonen.

Les mer om følgende emner:

Del på: